Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia strażackie w Nadleśnictwie Okonek – POLIGON 2018

W dniu 15 maja br. na terenie Nadleśnictwa Okonek, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem POLIGON 2018 dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów powiatu złotowskiego, pilskiego i szczecineckiego.

           Łącznie w działaniach zaangażowanych było 29 samochodów (9 PSP) w tym 8 samochodów typu GBA, 8 samochodów typu GCBA, 6 samochodów typu GLM i 7 pojazdów operacyjnych, kwatermistrzowskich i rozpoznawczo-ratowniczych, 128 strażaków w tym 31 funkcjonariuszy z KP PSP Złotów, KP PSP Szczecinek i KP PSP Piła, których wspierało 97 druhów z jednostek OSP z Lotynia, Okonka, Lipki, Jastrowia, Świętej, Zakrzewa, Tarnówki, Krajenki, Blękwitu, Sypniewa, Podgaj, Lędyczka, Łąkie, Zalesia, Ługów, Radawnicy, Pniewa, Podróżnej i Miasta Bornego Sulinowa. Całość realizowanych działań wspierana była na bieżąco przez służby leśne Nadleśnictwa Okonek, Policję oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył osobiście v-ce starosta złotowski Pan Daniel Sztych.

Działania obejmowały zgrupowanie pododdziału pożarniczego w wyznaczonym miejscu koncentracji w m. Borucino, oraz dysponowanie na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym kolejnych plutonów do realizacji założeń taktycznych w miejscu pozorowanego pożaru lasu jak i równocześnie do zorganizowania zaopatrzenia w wodę na rzecz prowadzonych działań poprzez wykorzystanie naturalnych punktów czerpania wody. Działania prowadzone były nieprzerwanie przez cztery godziny bezpośredniej akcji, w toku, których doskonalono zasady organizacji łączności, dostarczanie wody na duże odległości metodą przepompowywania i dowożenia, tworzenie buforów wodnych jak również bezpośredniego rozpoznawania kompleksu leśnego poprzez wykorzystanie wskazanych dojazdów pożarowych i innych elementów infrastruktury stanowiących  zabezpieczenie operacyjne danego kompleksu leśnego, stanowiącego jeszcze w połowie lat 90-tych XX wieku czynny artyleryjski poligon wojskowy.

W trakcie podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń , w którym uczestniczył m.in. także przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Pile Pana Sławomir Majewski Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu podkreślano istotną i wiodącą rolę w zakresie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją Lasów Państwowych w zakresie zabezpieczania kompleksów leśnych przed pożarami.

Opracowano na podstawie http://www.zlotow.psp.wlkp.pl/