Asset Publisher Asset Publisher

narada pokontrolna

W dniu 10.10.2017r w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Okonek odbyła się narada pokontrolna po przeprowadzonej kontroli okresowej w zakresie całokształtu działalności nadleśnictwa w dniach od 21.06.2017r. do 04.08.2017r. przez wydział kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Pile.