Asset Publisher Asset Publisher

Wykaz lasów HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych(High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczania lasów referencyjnych odbywa się podczas tworzenia Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Okonek na lata 2011-2020 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 04 marca 2011r. Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.