Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Nadleśnictwie Okonek z okazji obchodów 70-lecia.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Okonek

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną. Drewno można kupić w siedzibie nadleśnictwa.

Oferta łowiecka

Łowiectwo w ustawie „Prawo łowieckie" z 1995 r. definiowane jest jako element ochrony środowiska przyrodniczego, na który składa się ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.