Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo w ustawie „Prawo łowieckie" z 1995 r. definiowane jest jako element ochrony środowiska przyrodniczego, na który składa się ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 

Łowiectwo w Lasach Państwowych  

            Od roku 1994 na podstawie decyzji Ministra właściwego do spraw środowiska Nadleśnictwo Okonek zarządza Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny nr 2 „Brokęcino-Bagnisko". Całkowita powierzchnia obszaru OHZ to ponad 12 tys. ha, z czego ok. 8,7 tys. hektarów to powierzchnie zajęte przez grunty leśne. W granicach obwodu łowieckiego znajdują się tereny po byłym poligonie wojskowym Okonek. Urozmaicone ukształtowanie terenu oraz różnorodność form przyrodniczych daje duże możliwości do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

            Na terenie OHZ nr 2 „Brokęcino Bagnisko" znajduje się ponad 20 ha poletek łowieckich, blisko 8  ha zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych oraz ponad 130 szt. ambon. Duże zagęszczenie urządzeń i miejsc związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, wpływa korzystnie na atrakcyjność łowiska.

            Ilość zwierzyny łownej na terenie obwodu jest bardzo duża. W roku 2013 szacowna liczebność zwierzyny grubej wyniosła kolejno około:

  •  370 sztuk jelenia
  •  550 sztuk sarny
  •  220 sztuk dzików.

Dodatkowo w obwodzie spotkać można wiele gatunków zwierzyny drobnej, takiej jak: lis, jenot, borsuk, tchórz oraz ptaków (gęsi, gołębie oraz słonki). Z rzadkich gatunków chronionych na terenie obwodu występują wilki, których obecność świadczy o naturalnych charakterze łowiska.

Na terenie OHZ-tu oprócz realizacji celów związanych z prowadzeniem zagospodarowania łowisk wykonywane są również polowania. Połączenie wysokich stanów zwierzyny
z urozmaiconą konfiguracją terenową łowiska sprzyja atrakcyjnym polowaniom. Szczególnie ciekawą przygodą łowiecka są polowania na jelenie byki podczas rykowiska. Ukształtowanie terenu umożliwia koncentrację jeleni podczas rykowiska w trudnodostępnych terenach. Dlatego też w tych właśnie miejscach odbywają się, jedne z bardziej widowiskowych rykowisk w regionie.

Nadleśnictwo Okonek prowadzi biuro polowań, które w swojej ofercie ma zarówno polowania dla myśliwych polskich, jak i zagranicznych. Osoby zainteresowana przygodą łowiecka na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 2 "Brokęcino-Bagnisko" zachęcamy do współpracy. Wszystkie oferty i zapytania prosimy kierować na adres mailowy (przemyslaw.szczawinski@pila.lasy.gov.pl) lub telefonicznie (67 266 91 01)

 

 

Materiały do pobrania