Kontakty Kontakty

Siedziba Nadleśnictwo Okonek
Nadleśnictwo Okonek
67 266 91 01, 67 266 91 02
67 266 95 19

ul.Kolejowa 16

64-965 Okonek

 

Nadleśnictwo Okonek czynne jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 715 do 1515

 

 

 

p.o. NADLEŚNICZY
Iwona Argasińska
67 266 91 02
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Iwona Argasińska
67 266 91 02, 506 198 523
INŻYNIER NADZORU
Przemysław Szczawiński
67 266 84 29, 516 155 169
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zdzisława Palacz
67 266 84 25
SEKRETARZ
Henryk Berczyński
67 266 84 38, 506 198 524

ZG - Dział gospodarki leśnej

Małgorzata Ufnowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 67 265 84 40, 516 143 805
Urszula Lisowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.użytkowania lasu
Tel.: 67 265 84 39, 516 143 806
Andrzej Kiełtyka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.handlu drewnem
Tel.: 67 265 84 26, 506198 525
Adam Stangreciak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 67 265 84 20, 519 058 370
Magdalena Pawłowska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 531104405

KF - Dział finansowo - księgowy

Monika Szczawińska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 67 265 84 30
Jadwiga Lewandowska
St. Księgowa
Tel.: 67 265 84 30
Dawid Zbytnik
Kasjer
Tel.: 67 265 84 35
Ewelina Orzechowska
Referent
Tel.: 67 265 84 35

SA - Dział administracyjno - gospodarczy

Mieczysław Rapta
specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 67 265 84 32
Agnieszka Witczyk
specjalista ds. administracji
Tel.: 67 265 84 32, 881692786
Maciej Naus
Administrator SILP
Tel.: 530349060
Janina Sosnowska
st. referent
Tel.: 67 265 84 21
Aleksandra Noga-Okarma
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 672658436

NS - Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Misiak
st. strażnik leśny pf Komendanta PSL
Tel.: 67 265 84 28, 506 198 538
Dariusz Dyl
strażnik leśny
Tel.: 67 265 84 28, 502 510 847

NK - Specjalista ds. pracowniczych

Bogumiła Nowicka
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 265 84 37, 530022699

NI - Gospodarka lowiecka i biuro polowań

Karolina Szylka
specjalista SL ds gospodarki leśnej
Tel.: 786852726

NŁ - Gospodarstwo łowieckie

Rafał Witczyk
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 67 265 84 48, 502592 755
Dawid Okarma
podleśniczy ds. łowieckich
Tel.: 67 265 84 23, 514992390

Inspektor ochrony danych osobowych

Bogumiła Nowicka
Inspektor ochrony danych osobowych
Tel.: 530 022 699