Kontakty Kontakty

Siedziba Nadleśnictwo Okonek
Nadleśnictwo Okonek
67 266 91 01, 67 266 91 02
67 266 95 19

ul.Kolejowa 16

64-965 Okonek

 

Nadleśnictwo Okonek czynne jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 715 do 1515

 

 

 

NADLEŚNICZY
Marian Kuś
67 266 91 02
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Iwona Argasińska
67 266 91 02, 506 198 523
p.o. ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO , INŻYNIER NADZORU
Przemysław Szczawiński
67 266 84 29, 516 155 169
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zdzisława Palacz
67 266 84 25
SEKRETARZ
Henryk Berczyński
67 266 84 38, 506 198 524

ZG - Dział gospodarki leśnej

Małgorzata Ufnowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 67 265 84 40, 516 143 805
Urszula Lisowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.użytkowania lasu
Tel.: 67 265 84 39, 516 143 806
Andrzej Kiełtyka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.handlu drewnem
Tel.: 67 265 84 26, 506198 525
Adam Stangreciak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 67 265 84 20, 519 058 370
Magdalena Pawłowska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 531104405

KF - Dział finansowo - księgowy

Monika Szczawińska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 67 265 84 30
Jadwiga Lewandowska
St. Księgowa
Tel.: 67 265 84 30
Dawid Zbytnik
Kasjer
Tel.: 67 265 84 35

SA - Dział administracyjno - gospodarczy

Mieczysław Rapta
specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 67 265 84 32
Agnieszka Witczyk
st. referent
Tel.: 67 265 84 32, 881692786
Maciej Naus
Administrator SILP
Tel.: 530349060
Janina Sosnowska
st. referent
Tel.: 67 265 84 21
Aleksandra Noga
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 672658436

NS - Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Misiak
st. strażnik leśny pf Komendanta PSL
Tel.: 67 265 84 28, 506 198 538
Dariusz Dyl
strażnik leśny
Tel.: 67 265 84 28, 502 510 847

NK - Specjalista ds. pracowniczych

Bogumiła Nowicka
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 265 84 37, 530022699

NI - Specj.ds administrowania SILP i łowiectwa

Karolina Dworanowska
specjalista ds administrowania SILP i łowiectwa
Tel.: 786852726

NŁ - Gospodarstwo łowieckie

Rafał Witczyk
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 67 265 84 48, 502592 755
Dawid Okarma
podleśniczy ds. łowieckich
Tel.: 67 265 84 23, 514992390