Kontakty Kontakty

Siedziba Nadleśnictwo Okonek
Nadleśnictwo Okonek
67 266 91 01, 67 266 91 02
67 266 95 19

ul.Kolejowa 16

64-965 Okonek

 

Nadleśnictwo Okonek czynne jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 715 do 1515

 

 

 

NADLEŚNICZY
Marian Kuś
67 266 91 02
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Iwona Argasińska
67 266 91 02, 506 198 523
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zdzisława Palacz
67 266 84 25
SEKRETARZ
Henryk Berczyński
67 266 84 38, 506 198 524
INŻYNIER NADZORU
Przemysław Szczawiński
67 266 84 28, 516 155 169

ZG - Dział gospodarki leśnej

Małgorzata Ufnowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 67 265 84 40, 516 143 805
Urszula Lisowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.użytkowania lasu
Tel.: 67 265 84 39, 516 143 806
Andrzej Kiełtyka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds.handlu drewnem
Tel.: 67 265 84 26, 506198 525
Adam Stangreciak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 67 265 84 20, 519 058 370

KF - Dział finansowo - księgowy

Monika Szczawińska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 67 265 84 30
Jadwiga Lewandowska
St. Księgowa
Tel.: 67 265 84 30
Dawid Zbytnik
Kasjer
Tel.: 67 265 84 35

SA - Dział administracyjno - gospodarczy

Mieczysław Rapta
specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 67 265 84 32
Agnieszka Witczyk
st. referent
Tel.: 67 265 84 32
Maciej Naus
Administrator SILP
Tel.: 530349060
Janina Sosnowska
st. referent
Tel.: 67 265 84 21

NS - Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Misiak
st. strażnik leśny pf Komendanta PSL
Tel.: 67 265 84 28, 506 198 538
Dariusz Dyl
strażnik leśny
Tel.: 67 265 84 28, 502 510 847

NK - Specjalista ds. pracowniczych

Bogumiła Nowicka
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 265 84 37, 530022699

NI - Specj.ds administrowania SILP i łowiectwa

Karolina Dworanowska
specjalista ds administrowania SILP i łowiectwa
Tel.: 786852726

NŁ - Gospodarstwo łowieckie

Rafał Witczyk
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 67 265 84 48, 502592 755

NŁ - Gospodarstwo łowieckie

Dawid Okarma
podleśniczy ds. łowieckich
Tel.: 67 265 84 23, 514992390