Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Zróżnicowanie terenowe i siedliskowe obszaru Nadleśnictwa Okonek, stosunkowo gęsta sieć rzek oraz pozostałości dawnego poligonu wojskowego dają możliwość stworzenia ciekawej infrastruktury edukacyjnej. Na dziś w jej skład wchodzą: - Punkt widokowy przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku” -obiekt edukacyjny Leśna klasa z mini arboretum i ścieżką edukacyjną -ścieżka pieszo rowerowa "Nad Jeziorem Leśnym"

Zróżnicowanie terenowe i siedliskowe obszaru Nadleśnictwa Okonek, stosunkowo gęsta sieć rzek oraz pozostałości dawnego poligonu wojskowego dają możliwość stworzenia ciekawej infrastruktury edukacyjnej. Na dziś w jej skład wchodzą:

Punkt widokowy przy rezerwacie „Wrzosowiska w Okonku" powstał w 2012r.jako element udostępnienia terenów po byłym poligonie miejscowej społeczności. Z każdym rokiem od momentu zamknięcia poligonu wojskowego rośnie zainteresowanie tym terenem. Od lat jest on ulubionym miejscem spacerów i wycieczek rowerowych wielu mieszkańców Okonka i okolicznych miejscowości, nie wspominając o zbieraniu jagód i grzybów. Dlatego wykorzystując infrastrukturę pozostawioną przez wojsko, czyli drogi, parking, wzgórze z prowadzącymi nań schodami, Nadleśnictwo Okonek wyposażyło to piękne miejsce w urządzenia, które je jeszcze bardziej uatrakcyjniły. Każdy miłośnik kontaktu z naturą może dojechać tu nie tylko rowerem(7km od Okonka), ale również samochodem drogą udostępnioną do ruchu kołowego od drogi krajowej nr 11 i miejscowości Brokęcino lub Okonek. Można zaparkować na parkingu poniżej punktu widokowego a  niepełnosprawni nawet na samym punkcie. Na parkingu można  skorzystać z wiaty. Po uprzednim zgłoszeniu w Nadleśnictwie Okonek i otrzymaniu pisemnego zezwolenia można  również  zorganizować ognisko.

Po wejściu na punkt widokowy pozostaje tylko podziwiać rozległe wrzosowiska, odpocząć na ławeczce oraz zapoznać się z historią i sposobem zagospodarowania poligonu, charakterystyką nadleśnictwa, ochroną przyrody na tym terenie, które to zagadnienia między innymi przedstawiono na tablicach edukacyjnych.

 

Leśna klasa - utworzona została w 2000r.; umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów i spotkań popularyzujących wiedzę o lesie. Wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, zbiory przyrodnicze oraz bogaty księgozbiór. Wokół budynku założono na niewielkiej powierzchni arboretum gromadzące sporą ilość gatunków drzew
i krzewów. Poza tym zbudowano plac zabaw dla dzieci.

 

W 2004 roku została utworzona ścieżka edukacyjna znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Okonek. W jej skład wchodzi 9 przystanków, na każdym z nich umieszczono tablicę pomocną w prowadzeniu zajęć o różnej tematyce odbywających się wokół Leśnej Klasy.

Na terenie Nadleśnictwa Okonek znajduje się czyste i położone w bardzo urokliwym miejscu Jezioro Leśne (zwane również Borowe lub Trzecie). Aby  udostępnić ten teren dla wszystkich Nadleśnictwo Okonek utworzyło ścieżkę pieszo - rowerową "Nad Jeziorem Leśnym". Biegnie ona nad brzegami jeziora i można na niej odpocząć i poczytać o tajnikach przyrody na umieszczonych tam przystankach edukacyjnych.

W 2016r. z powodu wyeksploatowania urządzeń i braku środków na rewitalizację zlikwidowano ścieżki: rowerową "Nad Czarną" i edukacyjną "W dolinie pięciu rzek". Trwają obecnie prace projektowe nad utworzeniem nowej ścieżki o przebiegu częściowo zbieżnym ze zlikwidowanymi.

Przez teren Nadleśnictwa Okonek biegnie też powiatowa trasa rowerowa „Rowerem przez lasy powiatu złotowskiego"o długości 180 km, powstała z inicjatywy nadleśnictw Jastrowie, Lipka, Okonek, Płytnica i Złotów. Nasz odcinek ma długość ok. 20 km i biegnie od parkingu Nadleśnictwa Lipka przy trasie krajowej nr 22 do Chwalimia, drogą publiczną utwardzoną do Okonka i asfaltową do Lędyczka, następnie w kierunku na Złotów i drogą leśną na Kiełpin, potem skręca w lewo do granicy z Nadleśnictwem Lipka. Obecnie trwają prace nad zmianą przebiegu tej trasy na naszym terenie.

We współpracy z nadleśnictwami Lipka, Jastrowie, Złotów i Zdrojowa Góra od 2003r.,  w pierwszą  sobotę  września organizowany jest  rajd rowerowy  pt. "Leśny Rajd Rowerowy".