Wydawca treści Wydawca treści

2. Szlaki turystyczne w nadleśnictwie Okonek

Transwielkopolska Trasa Rowerowa (TTR) przebiega południkowo łącząc najdalej wysunięte na północ i południe części województwa wielkopolskiego. Należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Została utworzona w dwóch etapach i tak też jest dzielona:

 

  1. Odcinek południowy, liczy 280 km od Poznania do Siemianic.
  2. Odcinek północny, liczył 200 km od Poznania do Okonka. W roku 2016 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie zrealizowała projekt przedłużenia TTR o 20 km i połączenia jej z siecią szlaków województwa zachodniopomorskiego w rejonie Szczecinka i Bornego Sulinowa.

Jadąc dalej nowym odcinkiem z Okonka w kierunku płn.-zach. przez teren byłego poligonu wojskowego Okonek dojedziemy do leśniczówki Płytnica. Następnie możemy skierować się szlakiem czerwonym w prawo, dalej zielonym  do Szczecinka, a stamtąd oznakowanymi szlakami dojechać do Kołobrzegu. Ruszając szlakiem czerwonym w druga stronę dotrzemy do Bornego Sulinowa, a stamtąd oznakowanymi szlakami możemy dotrzeć do Pojezierza Drawskiego.

W odległości około 10 km od tego miejsca znajduje się Rezerwat Wrzosowiska w Okonku z punktem widokowym i wiatą rekreacyjną. Korzystanie z miejsca na ognisko jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu w Nadleśnictwie Okonek tel. 67 2669101, w dni robocze do godz. 15:00.

 

Czerwony szlak rowerowy – Po lasach złotowszcyzny szlak o długości 200 km prowadzi przez teren sześciu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i ma kształt zamkniętej pętli. Trasa wiedzie przez olbrzymie kompleksy leśne pojezierza jastrowskiego i wałeckiego oraz urozmaiconą krajobrazowo wysoczyznę krajeńską. Fragment szlaku od tego miejsca do miejscowości Lędyczek (7,5 km) został wyposażony w przystanki edukacyjne i jest częścią ścieżki edukacyjnej W Dolinie Pięciu Rzek.

Dla rowerzystów przydatna może okazać się aplikacja https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne/pilskie-lasy                        QR-kod

Oraz http://www.gpswielkopolska.pl/na-komorke                                                       QR-kod

 

Ścieżka edukacyjna W Dolinie Pięciu Rzek jest położona na szlakach turystycznych prowadzących przez lasy Nadleśnictwa Okonek pomiędzy miejscowościami Okonek – Lędyczek. Wyposażona w 21 przystanków edukacyjnych oraz miejsca wypoczynku ulokowane na łącznym odcinku 12,7 km. Na trasie zapoznasz się z następująca tematyką: Nadleśnictwo Okonek – położenie, zasięg, podział administracyjny, Jak rośnie las, Leśni mieszkańcy, Zbiorowiska leśne, Ekosystem jeziora, Ochrona przyrody, Obieg wody w przyrodzie, Zasady udostępniania lasu, Drzewa w naszym lesie, Powalone drzewo, Cztery pory roku, Budowa warstwowa, Drzewa naszych lasów, Dary lasu, Gospodarka łowiecka, Odnowienie lasu, Drzewoterapia, Remizy dla ptaków, Ekosystem wodny, Retencja wodna, Jak leśnicy chronią i pielęgnują las, Podział powierzchniowy  lasu, Życie w rzece i obok niej. W pobliżu Lędyczka przy leśniczówkach Walmy i Lędyczek możesz odpocząć przy ognisku po wcześniejszym uzyskaniu zgody od miejscowego leśniczego. Na każdej tablicy znajdują się QR-kody, które po zeskanowaniu przekierują łącze na strony z treścią rozszerzoną w poruszanym temacie.

 

Szlaki turystyczne piesze – Nad Czarną szlak o długości 3,2 km biegnie torem dawnej ścieżki rowerowej Nad Czarną. Jest szlakiem pieszym, jednak dla wprawnych rowerzystów jest możliwy do przejechania. Wiedzie w pobliżu rzeki Czarnej po malowniczych skarpach ukazując uroki meandrującej rzeki, która miejscami przypomina potok górski. Łączy się ze Szlakiem Nad Jeziorem Leśnym (j. Borowe)  o dł. 2 km prowadzi wokół polodowcowego jeziora „ramienicowego” o niezwykłej przejrzystości wody, ukazując rozmaitość lokalnej przyrody. Szlaki te stanowią pętlę prowadząc z powrotem do rowerowego szlaku czerwonego. Na szlakach tych jest dozwolone poruszanie się rowerów jednak konfiguracja terenu i rodzaj nawierzchni wymaga od rowerzystów nieco większych umiejętności oraz zachowania wzmożonej ostrożności.
Szlaki są wyposażone w tablice edukacyjne i włączone w ścieżkę edukacyjną W Dolinie Pięciu Rzek.

 

Szlaki konne – W Nadleśnictwie Okonek funkcjonują trzy szlaki konne. Jeden w okolicach wsi Grodno w części wsch. Nadleśnictwa o dł. 7,5 km. Drugi w centralnej części wokół miejscowości Okonek o dł. 3 km oraz trzeci w okolicy rezerwatu Wrzosowiska w Okonku o dł. 12 km, odcinki łączą się drogami gminnymi. Prowadzą one przez gęste bogate lasy iglaste i mieszane. Częściowo pokrywają i przecinają się ze szlakami rowerowymi i drogami udostępnionymi do ruchu publicznego w związku z tym konieczne jest zachowanie ostrożności. Przy punkcie widokowym Wrzosowiska w Okonku jest wyznaczony postój dla koni. Tam można skorzystać również z wiaty rekreacyjnej.

 

Szlak kajakowy rzeki Gwdy ma dł. 145 km i rozpoczyna się, ze względów praktycznych we wsi Drężno na j. Studnica i wiedzie do Ujścia k. Piły gdzie Gwda łączy się z Notecią. Rzeka Gwda ma swoje źródła na 157 m n.p.m. Średni przepływ wynosi 26m/s, powoduje to, że miejscami ma charakter kamienistych bystrotoków. Krajobraz po obu stronach rzeki jest na tyle charakterystyczny i urokliwy, że zainspirował do utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, oraz Rezerwatu Dolina Gwdy położonego na lewym brzegu od Węgorzewa do miejscowości Prądy k. Lędyczka. W zasięgu Nadleśnictwa Okonek spływ można zacząć od Lubnicy, Lubniczki lub Węgorzewa i dopłynąć do Lędyczka lub zakończyć na zbiorniku zaporowym Podgaje, na polu biwakowym Nadleśnictwa Lipka. Więcej informacji na temat:

http://splywaj.pl/oferta/splywy-firmowe                                                                        

http://www.owadogigant.pl/cms/